SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářsky zítřek
Název: Hospodářsky zítřek
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: ekonomické informace, laborismus, organisace, organizace práce, poválečná obnova, práce, Racionalisace, technický pokrok, vědecké řízení, veřejná správa, zhospodárnění
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o tom, jak se vypořádat s následky války a jak zlepšit hospodářskou situaci v zemi. Rozebírá jednotlivé části hospodářství, hledá vhodná řešení, popř. přichází s úplně novými myšlenkami.

(Procházka Pavel)

Malý nebo velký průmysl
Název: Malý nebo velký průmysl
Autor: Sýkora, Artuš
Klíčová slova: průmysl, racionalisace, taylorismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor si klade otázku jaký průmysl by měl stát podporovat. Všímá si, že za vyspělými zeměmi zaostáváme v těch oborech, které vyžadují vysoký počáteční kapitál. Autor se dále pokouší o definici průmyslu a jeho rozdělení dle oborů. Článek je doprovázen mnoha grafy a tabulkami. Autor se vyznává k obdivu k taylorismu, tedy k vědeckému zkoumání práce. Klade důraz na racionalitu.

(Tišl Zdeněk)

O daňových aktualitách z hlediska hospodářského
Název: O daňových aktualitách z hlediska hospodářského
Autor: Blanda, František
Klíčová slova: Daňové břemeno, latentní režie, novela berního zákona, racionalisace
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Ve sbírce je srovnávána daňová situace v zemi před a po první světové válce. Jsou zde vyjmenovány druhy daní dle jejich výnosu a vliv těchto daní na podnikatelskou aktivitu a racionalisaci. Sbírka dále pojednává o novele berní reformy.

(Valentová Kristýna)