SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sanace hornického pojištění
Název: Sanace hornického pojištění
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: důchody, hornické pojištění, sanace, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Tento článek se zabývá vzrůstající neschopností financovat nároky horníků při plnění povinného pojištění. Hrazení pouze ze strany zaměstnavatele a horníka je nedostačující k pokrytí veškerých plateb důchodů horníků, vdovských či sirotčích důchodů. První návrh sanace hornického pojištění ještě zachovává samostatnost hornického pojištění při krácení nároků asi o třetinu. Další možné řešení spočívá na spojení hornického pojištění s pojištěním sociálním, avšak v tomto případě by nebyly zachovány veškeré výhody plynoucí z pojištění, a to již zmíněný vdovský důchod nebo zdravotní pojištění.

(Vokurková Lucie)

Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Název: Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Basch, deprese, kontrola, rakouské hospodářství, Rakousko, sanace, ženevský plán
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Autor zdůvodňuje ukončení kontroly nad rakouským finančním hospodářstvím. Konkrétně popisuje plnění podmínek pro ukončení kontroly rakouské strany generálním komisařem ve Vídni, které bylo úspěšné. Zmiňuje omezení, která přetrvají i po ukončení kontroly. V textu jsou popsány podrobnosti o již existující půjčce Společnosti Národů Rakousku a nakládání s ní, jakož také hodnocení úspěšnosti tzv. ženevského plánu a přechodu z korunové měny na šilinkovou. Autor však také zmiňuje stinné stránky příznivého vývoje rakouského finančního hospodářství. Textem autor hodnotí i pokračující depresi, její příčiny, důsledky, řešení. 

(Řehová Vendula)