SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský cyklus v posledních letech
Název: Hospodářský cyklus v posledních letech
Autor: Hraše, Josef
Klíčová slova: deprese, hospodářský cyklus, prognostika, prosperita
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Josef Hraše v publikaci popisuje vývoj hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus považuje za přirozený proces. Tento proces byl značně ovlivněn, a jeho budoucí vývoj narušen, první světovou válkou. Hospodářský vývoj se tedy po 1. sv. válce ubíral jiným směrem než by se ubíral, kdyby k válce nedošlo. Dále popisuje jednotlivá stádia hospodářského cyklu a podrobněji popisuje hospodářské procesy, které vedou k tomu, že jedno stádium hospodářského cyklu střídá druhé. Rovněž se zabývá výzkumy, které zjišťovaly, jak dlouho určitá stádia trvají.

(Vaniš Miloš)

Theorie úroku - Kapitál a důchod, čára prosperity, čára deprese
Název: Theorie úroku - Kapitál a důchod, čára prosperity, čára deprese
Autor: Zástěra, Rudolf
Klíčová slova: deprese, důchod, kapitál, úrok
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Článek se věnuje převážně matematickému dokázání a grafickému znázornění pojmů, zmíněných v názvu. Dále popisuje průběh hospodářských cyklů ve spojitosti s výší úroku, pohybem národního důchodu a změnou produktivity kapitálu. Nezaměstnanost autor nevidí jako důsledek deprese, nýbrž jako její příčinu.

(Skrbek Ondřej)

Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Název: Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Basch, deprese, kontrola, rakouské hospodářství, Rakousko, sanace, ženevský plán
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Autor zdůvodňuje ukončení kontroly nad rakouským finančním hospodářstvím. Konkrétně popisuje plnění podmínek pro ukončení kontroly rakouské strany generálním komisařem ve Vídni, které bylo úspěšné. Zmiňuje omezení, která přetrvají i po ukončení kontroly. V textu jsou popsány podrobnosti o již existující půjčce Společnosti Národů Rakousku a nakládání s ní, jakož také hodnocení úspěšnosti tzv. ženevského plánu a přechodu z korunové měny na šilinkovou. Autor však také zmiňuje stinné stránky příznivého vývoje rakouského finančního hospodářství. Textem autor hodnotí i pokračující depresi, její příčiny, důsledky, řešení. 

(Řehová Vendula)