SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Rozhled po odborovém hnutí českého dělnictva
Název: Rozhled po odborovém hnutí českého dělnictva
Autor: Němec, J. K.
Klíčová slova: dělníci, Chleborád, koalice, Odborové sdružení české, odbory, stávka, Trade-Union
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Dělnictvo se snaží zlepšit své špatné poměry, které jsou způsobeny nízkými příjmy. Dělníci se sdružují do oborových kooperací a koalic. Koalice bojují za co nejpříznivější pracovní podmínky. Kolébkou odborů je Anglie (kde vznikaly tzv. Trades-Unions) a odbory v ostatních zemích se inspirovaly podle anglického vzoru. Existují ještě odbory podle francouzského a německého stylu. Odborové hnutí v Anglii se distancovalo od politiky, naopak v  Německu bylo s politikou silně provázáno...

Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí
Název: Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: cena uhlí, horníci, stávka, vývoz uhlí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Popisuje nedostatek uhlí způsobený stávkou uhlokopů a navrhuje řešení této krize a opatření aby se tato situace neopakovala. Jako návrhy jsou uváděny především stanovení maximální ceny, zákaz vývozu nebo v krajním případě zestátnění uhelných dolů. U všech návrhů jsou diskutovány výhody a nevýhody.

Koudelka Tomáš

Stávky
Název: Stávky
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: druhy stávek, organizace podnikatelů, sociální demokracie, stávka, velkokapitál
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek analyzuje příčiny, účinky a následky stávek pro přímo zúčastněné i nezúčastněné jednotlivce a to z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů. Zároveň si dává za úkol povzbudit ve čtenářích, kteří se na stávkách přímo neúčastní, objektivnější nahlížení na vztah dělníků a zaměstnavatelů. Text rovněž obsahuje podrobnější analýzu druhů stávek. Autor do článku zahrnuje pojednání o sociální demokracii a jejich ideálech a tezích.

(Čížková Michaela)

Zaměstnavatel a zaměstnanec
Název: Zaměstnavatel a zaměstnanec
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: podnikatel, pracovní poměr, Pracovní řád, Pracovní smlouva, stávka, výluka, zaměstnanec, zaměstnavatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Autor v knize, která je spíše popisného charakteru, objasňuje pojmy: pracovní smlouva (její vývoj, zásady, kde existují, význam), pracovní řád, stávky, výluky. Vyjmenovává organizace zaměstnavatelské a odborové organizace dělnické v Československu.

(Kopecká Lenka)