SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Název: Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Autor: Netval, Vítězslav
Klíčová slova: individualismus, kapitál, liberalismus, podnikatel, práce, socialismus, stát, svoboda, úrok
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha popisuje různé systémy řízení státu. Nejprve se zabývá Ideálním socialistickým systémem, popisuje jeho základní rysy a systém fungování (nepoužívá peníze, pouze naturální směnu). Na závěr této kapitoly se autor zmiňuje i o systému mezinárodní směny. V další kapitole je představen Socialistický systém s měnou peněžní (jsou zavedeny peníze, které vydává stát; vzniká vnitřní měna a tím i soukromý majetek a dědictví). Třetí kapitola je věnována Ideálnímu systému soukromokapitalistickému, v němž je vymezena moc a činnost státu na nejmenší míru (stát má za úkol udržovat pořádek a bezpečnost; výroba a směna se řídí soukromoprávními zásadami)...

Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Název: Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: cena peněz, důchody, národní hospodářství, organizace, podnikatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Zaměstnavatel a zaměstnanec
Název: Zaměstnavatel a zaměstnanec
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: podnikatel, pracovní poměr, Pracovní řád, Pracovní smlouva, stávka, výluka, zaměstnanec, zaměstnavatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Autor v knize, která je spíše popisného charakteru, objasňuje pojmy: pracovní smlouva (její vývoj, zásady, kde existují, význam), pracovní řád, stávky, výluky. Vyjmenovává organizace zaměstnavatelské a odborové organizace dělnické v Československu.

(Kopecká Lenka)