SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Cesta z krise
Název: Cesta z krise
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Byrokratismus, Clo, Devalvace, Inflace, Investice, Konverze, Platební bilance
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor v této knize zachycuje krizi Československého hospodářství způsobenou krachem na Newyorské burze roku 1929. Hodnotí postoje a kroky tehdejší vlády, kterými reagovala na tuto vzniklou situaci a sám navrhuje různé modely řešení. Hlavními ekonomickými důsledky krize byla deflace, problém s odbytem a vysoké úrokové míry. Předními tématy kritiky se stala politická rozhodnutí ve věcech nedostatečných vládních investic, neopuštění pevného poměru koruny ke zlatu, nastavení protekcionalistické politiky, které nedokázali zabránit prohloubení krize a nastolení příznivého prostředí pro „ozdravu“ a „znovunastartování“ naší ekonomiky...

Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: clo, daně, deficit, dějiny vědy finanční, dluh, finanční věda, hospodářství, nepřímé daně, progresivní míra zdanění, přímé daně, rozpočet, soustava daní
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Psána psacím písmem s občasným podtržením důležitých pasáží nám tato kniha odhaluje Bráfovy představy o fungování státu z pohledu financí. Od vymezení základních pojmů jako veřejné hospodářství, normální míry výdajů, či nepřímé daně postupuje dál. Dívá se na příjmy a výdaje státního rozpočtu a snaží se nalézt cesty, kterými docílit co nejlepšího rozdělení státních příjmů. Největší část knihy je pak věnována daním a s tím spojeným zamyšlením, proč by kdo měl platit právě onu daň a za jakým účelem má ona být využita. Bráf se občas odvolává na jiné významné osobnosti ekonomického myšlení, nebo jejich díla ve snaze nalézt objektivní řešení, které by se dalo aplikovat globálně...

Možnost hospodářského sblížení bez celních unií
Název: Možnost hospodářského sblížení bez celních unií
Autor:
Klíčová slova: celní unie, clearingový systém, clo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

V textu můžeme najít názor, že celní unie u států s odlišnými národy není možná, jelikož může vést k sociálním nepokojům a je neudržitelná. Také kvůli nevyrovnané platební bilanci států je neudržitelná a nejlepší řešení je clearingový systém, založený na vyrovnávání platebních bilancí a jisté solidaritě (např. snižování cel je dobrá věc pro mezinárodní obchod).

(Voleman Jakub)

Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Název: Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: cena, clo, domácí spotřeba, dovoz, hospodářská krize, kapitál, kartel, kontingent, měna, nezaměstnanost, syndikát, Vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Sbírka na konkrétních datech hodnotí změny v mezinárodním obchodě po první světové válce a situaci v ČSR před a po Velké hospodářské krizi. Pozornost je věnována zejména zemědělské a průmyslové výrobě – vývoji cen i vyprodukovaného množství. Nalezneme zde kritiku tehdejší obchodní politiky postavené na vysokých clech a jiných omezeních mezinárodního obchodu.

(Kristýna Valentová)

O naši zemědělskou politiku
Název: O naši zemědělskou politiku
Autor: Podpěra, Otomar
Klíčová slova: clo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor analyzuje pomocí statistických dat ze sčítání lidu v roce 1930 vývoj zemědělství od pozemkové reformy. Dokládá, že zemědělství je příliš zaměřeno na prvovýrobu zemědělských surovin a nikoli na pěstování jakostních plodin, na které je podle autora lépe vybaveno. V závěru zmiňuje opatření hospodářské politiky, které mají za cíl tento směr změnit.

(Vávra Jan)

Obchodní sborník, část šestá - Tržba zahraničná. Celnictví.
Název: Obchodní sborník, část šestá - Tržba zahraničná. Celnictví.
Autor: Pilbauer, Rudolf
Klíčová slova: clo, konsuláty, obchodní komory, obchodní smlouvy, zahraniční tržba
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Kniha určena jako učební materiál týkající se zahraničního obchodu a celnictví. Popis historických celních politik, platných obchodních smluv a jednotlivých druhů cel.

(Novotný Martin)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)