SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Knappova teorie peněžní
Název: Knappova teorie peněžní
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: bankovky, metalická měna, nominalismus, papírová měna, peněžní teorie, státovky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Článek informuje čtenáře o problémech tzv. metalických a papírových měn. V úvodu jsou popsána pozitiva i negativa obou pohledů na danou problematiku. Dále je zevrubně vysvětlena peněžní teorie profesora Knappa. Knapp se věnuje definici peněz podle svých požadavků a zavádí termíny pro toto výše zmíněné rozlišení. Snaží se vysvětlit správnost teorie. Uvádí příklady a vysvětluje své zásady spojené se svou studií, posléze z těchto zásad vytváří doporučení pro měnovou politiku.

(Drábek Jakub)

Peněžnictví po válce
Název: Peněžnictví po válce
Autor:
Klíčová slova: bankovky, chartalismus, metalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Krátký, avšak poutavý článek zabývající se vztahem papírových peněz a drahých kovů přináší nástin sporu mezi zastánci metalismu a chartalismu (viz Knapp, Die staatliche Theorie des Geldes; spor zastánců drahými kovy krytých peněz a zastánců bankou krytých peněz). Vybrané poznatky jsou pak konfrontovány s realitou v podobě zkoumání politik cedulových bank, obzvláště pak banky Rakousko-Uherské.

(Olekšák Petr)

První inflace v dějinách lidstva
Název: První inflace v dějinách lidstva
Autor: Lambl, Adolf
Klíčová slova: bankovky, burza, finance, Francie, hospodářská situace, inflace, J.B. Colbert, John Law, lichva, Ludvík XIV., Mazanin, Particelli d`Emery, peníze, run na banky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Kniha popisuje hospodářské, finanční a sociální poměry ve Francii za vlády krále Ludvíka XIV.

(Růžičková Zuzana)