SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Peněžnictví po válce
Název: Peněžnictví po válce
Autor:
Klíčová slova: bankovky, chartalismus, metalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Krátký, avšak poutavý článek zabývající se vztahem papírových peněz a drahých kovů přináší nástin sporu mezi zastánci metalismu a chartalismu (viz Knapp, Die staatliche Theorie des Geldes; spor zastánců drahými kovy krytých peněz a zastánců bankou krytých peněz). Vybrané poznatky jsou pak konfrontovány s realitou v podobě zkoumání politik cedulových bank, obzvláště pak banky Rakousko-Uherské.

(Olekšák Petr)

Související autoři

více o hledání