Cesta z krise

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Byrokratismus, Clo, Devalvace, Inflace, Investice, Konverze, Platební bilance
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Cesta z krise. Praha:vydal Jan Laichter v Praze. 1935, s. 192. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: vydal Jan Laichter v Praze
Rok: 1935
Rozsah stran: 192
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor v této knize zachycuje krizi Československého hospodářství způsobenou krachem na Newyorské burze roku 1929. Hodnotí postoje a kroky tehdejší vlády, kterými reagovala na tuto vzniklou situaci a sám navrhuje různé modely řešení. Hlavními ekonomickými důsledky krize byla deflace, problém s odbytem a vysoké úrokové míry. Předními tématy kritiky se stala politická rozhodnutí ve věcech nedostatečných vládních investic, neopuštění pevného poměru koruny ke zlatu, nastavení protekcionalistické politiky, které nedokázali zabránit prohloubení krize a nastolení příznivého prostředí pro „ozdravu“ a „znovunastartování“ naší ekonomiky. Dalšími otázkami, kterými se zabývá je reforma veřejné správy a s tím spojená problematika „dvojího platu“ a zamyšlení se nad pojmem autorita v demokracii.

(Langmajer Jakub)

Hodnocení:

Kniha se mi četla velice dobře. Autor ve svém díle výstižně popisuje tehdejší ekonomické problémy vzniklé v důsledku Velké hospodářské krize. Srozumitelně popisuje jednotlivá opatření vládních představitelů, se kterými ve většině případů nesouhlasí. Proto nechybí případné námitky, vlastní návrhy řešení krize i mnoho příkladů se zkušenostmi se zaháněním krize ze zahraničí. Dílo je psané jednoduchým jazykem. Občas se setkáme s některými ekonomickými pojmy, které jsou ale posléze vysvětleny.

(Langmajer Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání