Finanční věda

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: clo, daně, deficit, dějiny vědy finanční, dluh, finanční věda, hospodářství, nepřímé daně, progresivní míra zdanění, přímé daně, rozpočet, soustava daní
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Finanční věda. Praha:vydání Všehrdu. 1900, s. 560. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: vydání Všehrdu
Rok: 1900
Rozsah stran: 560
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Psána psacím písmem s občasným podtržením důležitých pasáží nám tato kniha odhaluje Bráfovy představy o fungování státu z pohledu financí. Od vymezení základních pojmů jako veřejné hospodářství, normální míry výdajů, či nepřímé daně postupuje dál. Dívá se na příjmy a výdaje státního rozpočtu a snaží se nalézt cesty, kterými docílit co nejlepšího rozdělení státních příjmů. Největší část knihy je pak věnována daním a s tím spojeným zamyšlením, proč by kdo měl platit právě onu daň a za jakým účelem má ona být využita. Bráf se občas odvolává na jiné významné osobnosti ekonomického myšlení, nebo jejich díla ve snaze nalézt objektivní řešení, které by se dalo aplikovat globálně. Tím tato kniha působí zároveň i jako učebnice pro další generace, jak bychom se měli správně starat o náš stát.

(Čech Bohuslav)

Hodnocení:

Osobně mě překvapilo, že již před více než 100 lety existoval takto ucelený spis o ekonomii, státní správě a daních a co více, že jej napsal Čech. Kniha mi dala pochopit, že ekonomická teorie vyučovaná u nás v dnešní době není jen okopírována po roce 1989 ze zahraničních publikací, ale že i my máme svoje velké předky ekonomického myšlení. Je členěna do částí a ty dále na hlavy a paragrafy. Psací písmo a časté archaické výrazy se zpočátku špatně čtou, nicméně po první kapitole si na to zvyknete, stejně jako na barevné podtržení některých pasáží a 560 stran zvládnete velmi rychle. K tomu vám ještě pomohou drobné ilustrace jednotlivých kapitol. Pokud by někoho zajímalo, jak vypadala taková učebnice ekonomie kdysi v dávných dobách, rád mu ji doporučím.

(Čech Bohuslav)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání