Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém

Autor: Netval, Vítězslav
Typ: kniha
Klíčová slova: individualismus, kapitál, liberalismus, podnikatel, práce, socialismus, stát, svoboda, úrok
Bibliografický záznam: NETVAL, Vítězslav. Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém. Náchod:nákladem organisace čsl. živnost.-obchod. strany středostavovské v Náchodě. 1931, s. 22. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem organisace čsl. živnost.-obchod. strany středostavovské v Náchodě
Rok: 1931
Rozsah stran: 22
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha popisuje různé systémy řízení státu. Nejprve se zabývá Ideálním socialistickým systémem, popisuje jeho základní rysy a systém fungování (nepoužívá peníze, pouze naturální směnu). Na závěr této kapitoly se autor zmiňuje i o systému mezinárodní směny. V další kapitole je představen Socialistický systém s měnou peněžní (jsou zavedeny peníze, které vydává stát; vzniká vnitřní měna a tím i soukromý majetek a dědictví). Třetí kapitola je věnována Ideálnímu systému soukromokapitalistickému, v němž je vymezena moc a činnost státu na nejmenší míru (stát má za úkol udržovat pořádek a bezpečnost; výroba a směna se řídí soukromoprávními zásadami). A na závěr je popisován Dnešní systém kapitalistický a finanční, jehož základ je podle autora v nároku na úrok (popisuje systém úročení, ústavy k ukládání peněz, investiční půjčku, systém vývozu – uvádí příklady ze světa - a myšlenku úplného odstranění celní hranice a vytvoření Panevropy).

(Běloušková Tereza)

Hodnocení:

Autor věcně a výstižně popisuje vývoj systémů řízení státu. Zabývá se čtyřmi základními druhy systémů: ideálním socialistickým systémem,
socialistickým systémem s měnou peněžní, ideálním systémem soukromokapitalistickým a dnešním systémem kapitalistickým a finančním. Kniha je členěná do kapitol a svoji informační funkci plní dobře.

(Běloušková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání