SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářská hodnota
Název: Hospodářská hodnota
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: hospodářská hodnota, objektivita, potřeby, prostředek, subjektivita, užitek
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Karel Engliš v článku polemizuje s učením dr. Franke o hospodářské hodnotě. V první části autor prezentuje svoji teorii o hodnotě, vždy vysvětluje nejprve subjektivní a poté objektivní či státnickou povahu pojmů souvisejících s hodnotou, jako je účel a prostředek, užitek a škoda. V druhé části navazuje učením dra Franke, kde cituje jeho přírodovědecký pohled na hospodářskou hodnotu. V závěrečné části pak podrobuje odlišný přístup rozsáhlé kritice.

(Zemanová Miroslava)

Mezery teologické teorie národního hospodářství
Název: Mezery teologické teorie národního hospodářství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, národohospodářské soustavy, noetika, směna, účel, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: hospodářský vývoj, kapitál, peníze, práce, půda, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Tato kniha podává ucelený pohled na hospodářskou teorii. Shrnuje názory řady ekonomů a V. Mildschuh dokáže brilantně objasnit nedostatky či naopak vyzdvihnout přínosy různých teorií. Kniha je velmi čtivá a přehledná.

(Truhelková Jana)

Nástin teleologické theorie poplatků
Název: Nástin teleologické theorie poplatků
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: národní hospodářství, poplatky, škoda, užitek
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Autor zde zmiňuje některé z jeho teorií, jde tedy převážně o teorii poplatků a výklad o poplatcích. Snaha ukázat, co vše poplatky obsahují, jak se promítají do daní, co z nich plyne. Teorie státního hospodářství, jeho pochopení. Osvětluje zde rozdíly mezi státním, soukromým a veřejným hospodářstvím.  Škodou a užitkem se zabývá poněkud detailněji, vysvětluje jejich pomocí příjmové stránky národního hospodářství a snaží se je udělat pochopitelnými pro všechny.  Jedná se zde také o ideálu člověka i národa, a jak ho lze dosáhnout. Zobrazuje různé pohledy na tyto ideály.

(Novák Martin)