Povšechný ráz československé platební bilance

Autor: Uhlig, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: dovoz, obchodní bilance, platební bilance, vývoz
Bibliografický záznam: UHLIG, Karel. Povšechný ráz československé platební bilance. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 295-303. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 295-303
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek nabízí všeobecný pohled na výpočet československé platební bilance v závislosti na bilanci obchodní a uvádí porovnání současného způsobu výpočtu s dříve používaným. Autor předkládá domněnku, že dosavadní obchodní bilance byly špatně vypočteny, poněvadž se neuvažovalo zušlechťovací řízení, díky kterému jsou výpočty daleko přesnější. Dalším zmiňovaným problémem výpočtu je kolísající koruna, proto autor navrhuje, aby výsledky byly přepočteny na zlatý dolar, a to v jeho předválečné hodnotě. Následující část článku se zaměřuje na posouzení nesrovnalostí ve výpočtech v závislosti na neviditelných položkách, které je nakonec vysvětleno přetrvávající kapitálově-hospodářskou vazbou na Rakousko. Na závěr je předložen návrh na rozdělení platební bilance na tři části – viditelnou část, běžné neviditelné položky, pohyb kapitálu. Toto rozdělení má přinést jasnější pohled na československou platební bilanci.

(Faustová Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání