Má býti budoucí naše banka cedulková státní neb akciovou

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: Cedulová banka
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Má býti budoucí naše banka cedulková státní neb akciovou. Obzor národohospodářský XXV. (1920). Praha:J. Otto. 1920, roč. XXV., s. s. 1-6. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1920
Ročník: XXV.
Rozsah stran: s. 1-6
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Prof. Horáček se zamýšlí nad budoucím uzpůsobením Centrální banky Československa, jejíž založení považuje v blízké době za nezbytné. Zvažuje výhody i nevýhody Centrální banky jako soukromé akciové společnosti, porovnává je s přínosy Centrální banky jako orgánu státu.
V závěru se přiklání právě k této druhé alternativě, podle jeho soudu by si pouze stát měl zachovat pravomoc emise bankovek, zároveň poukazuje na prostředí minimálního rizika, ve které by se management Centrální banky měl při svém rozhodování pohybovat, a z toho pramenící minimalizace zisků. To se samozřejmě neslučuje s cíly standardní akciové společnosti.

(Kučera Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání