Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1920
Ročník : XXV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1920. roč. XXV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXV
   

Seznam článků

Přečti si

Finanční klausule mírových smluv a jejich význam pro naši republiku, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Drachovský, Josef

V tomto článku se profesor zabývá finančními smlouvami podepsanými ve Versailles, jejich obsahem a jednotlivými dluhy, které smlouvy řeší.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Hospodářské následky míru, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Dědek, Vladimír

V tomto článku podává autor informace o knize J. M. Keynese Hospodářské následky míru formou referátu s občasným doslovným překladem textu nebo parafrázemi.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Kurs naší koruny v prvním roce československé republiky, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Karásek, Karel

Karásek se v článku zabývá vývojem koruny po první světové válce. Základem pro vývoj kursu se po válce stává osamostatnění české měny a také Rašínova měnová reforma, jejíž opatření a důsledky Karásek rozebírá. Dále se věnuje kurzu koruny, devisám a cenové úrovni a dochází k závěru, že mezi nimi vznikl nepoměr.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Má býti budoucí naše banka cedulková státní neb akciovou, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Horáček, Cyril

Prof. Horáček se zamýšlí nad budoucím uzpůsobením Centrální banky Československa, jejíž založení považuje v blízké době za nezbytné. Zvažuje výhody i nevýhody Centrální banky jako soukromé akciové společnosti, porovnává je s přínosy Centrální banky jako orgánu státu.
V závěru se přiklání právě k této druhé alternativě, podle jeho soudu by si pouze stát měl zachovat pravomoc emise bankovek, zároveň poukazuje na prostředí minimálního rizika, ve které by se management Centrální banky měl při svém rozhodování pohybovat, a z toho pramenící minimalizace zisků. To se samozřejmě neslučuje s ...

Přečti si

Problémy hospodářské politiky, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Basch, Antonín

Antonín Basch v článku shrnuje problémy hospodářské politiky, které nastaly po válce. Průmysl fungoval pro potřeby války nebo stál bez surovin, a za takových poměrů vznikl náš stát a naše hospodářská politika.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Reformy sociálního pojištění v česko-slovenské republice, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Gallas, Jan

Dr. Gallas se v úvodu svého textu zaměřil na rakouské sociální pojištění, a z něj vycházející pojištění československé. Vypočítává různé sazby různých typů pojištění, vedle nemocenského např. úrazové, starobní a podobně.
Porovnává československé pojištění i se zahraničními, převážně ze zemí západní Evropy. Oceňuje přínos reforem, které již v této oblasti v Československu proběhly, nicméně upozorňuje, že značný kus práce politické představitele země stále čeká.

(Kučera Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání