Nemožnost teleologického výkladu směny

Autor: Maiwald, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: směna, teleologická soustava, teleologická souvislost
Bibliografický záznam: MAIWALD, Karel. Nemožnost teleologického výkladu směny. Obzor národohospodářský XXXVII. (1932). Praha:J. Otto. 1932, roč. XXXVII., s. s. 617-623, 687-694. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1932
Ročník: XXXVII.
Rozsah stran: s. 617-623, 687-694.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor kritizuje postupy a závěry Karla Engliše související se snahou teleologicky vyložit proces směny a to především prostřednictvím vyvracení jednotlivých Englišových tvrzení. Kritizuje především tzv. „zvláštní způsob myšlení“, kterým Engliš z teleologicky nesrovnatelných subjektivních užitků směňujících osob vytváří jednotnou teleologickou soustavu. Autor při své kritice rovněž vychází z obecného Englišova příkladu výpočtu směnné relace, přičemž odmítá možnost vytvoření teleologické souvislosti pomocí prostých početních úkonů s prvky, mezi nimiž původně žádná souvislost není. Rovněž polemizuje s úvahou o existenci jednotné teleologické soustavy v teorii národního a světového hospodářství.

(Rovný Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání