Jan Maria Novotný

Datum narození : 9. listopad 1898
Místo narození : Lvov
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 5
Počet článků v BE : 0
Přečti si

Daňová únosnost výnosů a důchodů

Novotný, Jan Maria

Autor definuje pojmy výnos a důchod a podrobně se jimi zabývá z teoretického hlediska. Dále definuje daň a diskutuje její funkci, účel a rozvržení. Teoretické poznatky o formách zdanění aplikuje na hospodářský život.

(Šubrt David)

Přečti si

Pojem důchodu v positivním právu finančním

Novotný, Jan Maria

Kniha se zabývá výkladem pojmu důchod. Tento pojem zkoumá ze dvou pohledů, a to z pohledu hospodářského a právního. Snaží se nalézt všechny součásti tohoto pojmu. Pro definici tohoto pojmu využívá především daň z důchodu, která v jakési formě předcházela samotné definici pojmu důchod. V závěru navrhuje určité směry, kterými by se mohl vyvíjet vývoj definice důchodu v normativní formulaci.

(Tyburcová Iva)

Přečti si

Reforma berní

Novotný, Jan Maria

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Přečti si

Soustava státních příjmů

Novotný, Jan Maria

Studie se snaží vysvětlit pojem „státní příjmy“, zjistit, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah a kategorizovat je podle toho, jakým způsobem jsou získávány. Dělí je do dvou kategorií, na příjmy ze státního majetku a z daní. Kniha obsahuje přehled soustavy státních příjmů. Autor čerpá převážně z díla Karla Engliše.

(Opršal Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání