Reforma berní

Autor: Novotný, Jan Maria
Typ: kniha
Klíčová slova: Berně, daně, daňová reforma, hospodářství, ideologie, organizace, právo, právo, reforma
Bibliografický záznam: NOVOTNÝ, Jan Maria. Reforma berní : studie hospodářská a správní. Praha:Vlastním nákladem v tiskárně Typos. 1937, s. 79. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vlastním nákladem v tiskárně Typos
Rok: 1937
Rozsah stran: 79
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Hodnocení:

Největším problémem knihy je archaický jazyk, plně odpovídající datu jejího vydání. Pokud se ovšem čtenář přes něj přenese, získá zajímavé a překvapivě aktuální čtení. Reforma berní (daňové) soustavy je stále na pořadu dne, stejně tak i problém neefektivního výběru a přílišné byrokracie v daních. Autor nepoužívá složité vzorce či výpočty, spíše poukazuje na praktické a snadno pochopitelné příklady, popřípadě porovnává situaci se západními zeměmi. V druhé části pak navrhuje, jak by měla vypadat zreformovaná berní soustava, a to z hospodářsko-politické i legislativní stránky. Přínosné jsou obsáhlé přílohy, které zabírají téměř polovinu stran, zvláště pak jejich poslední oddíl, kde autor komentuje konkurenční reformní návrh od Vladimíra Vybrala, který na jednu stranu chválí za dobré podněty k diskuzi, ovšem nesouhlasí s Vybralovou jednostrannou orientací na fiskální hledisko.

S autorem plně souhlasím v otázce nutnosti daňové reformy směrem ke zjednodušení soustavy a snížení byrokracie. Zvýšení efektivity výběru daní, jdoucí ruku v ruce se zjednodušením procesu pro poplatníka je pravděpodobně ideálem každé moderní vlády, takovýto problém nestárne.

(Opršal Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání