SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá devalvace a řešení hospodářské krise
Název: Československá devalvace a řešení hospodářské krise
Autor: Kalfus, Josef
Klíčová slova: deflace, devalvace, Engliš, krize, prémiové valuty, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor na začátku uvádí několik názorů na příčiny a možné řešení krize, především v oblasti peněžní soustavy. Odvolává se zde například na názory prof.dr. Engliše nebo na prof. Cassela či Warrena. Uvádí také způsoby řešení krise ve třech nejdůležitějších velmocích, Velké Británii, Německu a USA. V druhé části své přednášky už se zabývá Československem. Rozebírá zde vlivy deflační politiky na ceny, mzdy, nezaměstnanost, výrobu a další. Zmiňuje  Englišovy reformní plány týkající se prémiových valut, a plány, které měly jít přes státní pokladnu. Popisuje všechna pro i proti obou a konečné řešení, kterým bylo snížení zlatého obsahu o 1/6 a devalvace měny...

Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
Název: Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
Autor: Pekař, Josef
Klíčová slova: latifundie, pozemek, reforma, rozloha
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá pozemkovou reformou v Československu. Autor vyjadřuje veskrze kritický názor na to, jak tato reforma ovlivní zemi do budoucna. Kritika je zaměřena hlavně na očekávaný nepříznivý vliv na výrobu, jak rostlinnou tak živočišnou, na zásobování měst, na rozsah a kvalitu průmyslových ploch, na plochy osevu, výnosy. Kniha je dále zaměřena na nedostatečné finanční vyrovnání státu se zemědělci, výkupní cena půdy je daleko nižší než její cena tržní.

(Kursa Jakub)

Reforma berní
Název: Reforma berní
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: Berně, daně, daňová reforma, hospodářství, ideologie, organizace, právo, právo, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Reforma finanční správy
Název: Reforma finanční správy
Autor: Pospíšil, František
Klíčová slova: berní břemeno, finance, reforma
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Je zde popisována reforma, kterou navrhl V. Vybral. Pospíšil popisuje personální reformu, zavedení moderních vzdělávacích metod a poté postup reformy.

(Slezáková Kateřina)

Reforma právnického studia
Název: Reforma právnického studia
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: historismus, reforma, reforma právnického studia, státověda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor kritizuje současný stav právnického studia, především využívání historismu jako jediné metody poznávání. Navrhuje rozdělení právnického studia na oddělené části: přípravnou, judiciální a státovědeckou (obsahuje právo a národohospodářství); z každé by měla být složena státní zkouška. Při studiu navrhuje klást důraz na vědecké myšlení studentů a na praktické doplnění studia, např. zapojením účetnictví. Odmítá doktorát jako podmínku praktického povolání. Vyslovuje požadavek tvorby učebnic profesory. Varuje před autonomií univerzit v přijímání profesorů a docentů. 

(Šubrt David)