SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf - badatel a učitel
Název: Albín Bráf - badatel a učitel
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Albín Bráf, národohospodářská literatura
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

U příležitosti 60. narozenin Albína Bráfa jmenuje a vyzdvihuje autor článku mnohé činnosti tohoto učitele, vědce a průkopníka české národohospodářské literatury. Součástí je i podrobný seznam Bráfových spisů, článků a vědeckých prací.

Urbanová Hana

Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Název: Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, národohospodářství, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Text k události 60. výročí narození významného národohospodáře Albína Bráfa stručně seznamuje s jeho hospodářskou činností. Autor popisuje Bráfovo hospodářskopolitické působení a oceňuje jeho snahy v oblasti posílení českého hospodářství, jeho názory na reformaci a Bráfovu činnost v oboru agrární politiky a na poli sociální politiky. Kladně hodnotí jeho snahy v oblasti národohospodářské politiky a obdivuje se mu i jako osobnosti.

(Marková Tereza)

Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární
Název: Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Albín Bráf, pedagogická činnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Oslavný článek o doktoru práv Albínu Bráfovi se v úvodu zabývá vývojem národohospodářské vědy na akademické půdě. Autor popisuje historický vývoj ekonomie, osamostatnění vědy národohospodářské a Bráfovy zásluhy na zahájení výuky této vědy v českém jazyce. Dále se můžeme dočíst o Bráfově široké publikační činnosti v samostatně publikovaných spisech, encyklopediích a periodikách, ve kterých autor článku vyzdvihuje nejen vědecký přínos, ale i jejich slohovou a stylistickou stránku. V poslední části se věnuje Bráfově pedagogické činnosti na univerzitě, jeho přednáškovým a lektorským schopnostem a aktivitě pro osvětu široké veřejnosti.

Mareš Filip

Dr. Albín Bráf a Dr. Eberhard Jonák
Název: Dr. Albín Bráf a Dr. Eberhard Jonák
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Albín Bráf, Eberhard Jonák, pražská univerzita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Proměny univerzitního prostředí v 2. polovině 19. století jsou dokumentovány na životě a působení Eberharda Jonáka (1820-1879), ale především Albína Bráfa (1851-1912). Text se časově a místně pohybuje především kolem jejich působení na pražské univerzitě, kde se oba střetávali ve svém pojetí univerzitního vzdělávání a směřování.

(Olekšák Petr)

Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel
Název: Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Albín Bráf, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde prof. Grubera srovnává s prof. Albínem Bráfem a nachází mnoho odlišností, zejména Gruberův důraz na rozumové zdůvodňování argumentů, věcnost a praktičnost, oproti Bráfově teoretizování a vzletné mluvě. Dále se zabývá Gruberovým úderným slohem, načež následuje seznam všech do té doby publikovaných Gruberových spisů, článků a přednášek.

(Vlček Tomáš)

Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční
Název: Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: Albín Bráf, finanční věda, Josef Kaizl, národohospodářská věda, živnostenský řád
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Článek je zaměřen na profesní život Josefa Kaizla, který patřil k průkopníkům národohospodářské a finanční vědy. K národohospodářské vědě přivedl Kaizla na univerzitě Albín Bráf, a Kaizl byl okouzlen natolik, že se o ní začal zajímat. Článek popisuje Kaizlovo studium v Německu, a kdo ho při něm ovlivnil, jsou zde také popsána některá z jeho důležitých děl. Část článku je věnována jeho snaze o změnu živnostenského řádu, který byl podle něj nedostačující. Kaizl vytvořil první české dílo o finanční vědě a byl významným reprezentantem historické školy národohospodářské.

(Trnovská Zuzana)

Několik vzpomínek ze života Dra Albína Bráfa
Název: Několik vzpomínek ze života Dra Albína Bráfa
Autor:
Klíčová slova: Albín Bráf, Staročeši, životopis
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Jedná se o článek uveřejněný při příležitosti druhého výročí úmrtí Albína Bráfa. Shrnuje celý život tohoto významného českého zastánce moderní společnosti, který ovlivňoval za svého života veškeré oblasti společenského života. Byl stoupencem staročechů, které zastupoval i v parlamentu. Zemřel 1. července 1912.

Zezulka Stanislav

Pohřeb dra Albína Bráfa
Název: Pohřeb dra Albína Bráfa
Autor:
Klíčová slova: Albín Bráf, pohřeb
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:
Prof. Dr. Albín Bráf
Název: Prof. Dr. Albín Bráf
Autor: Fáček, Vladimír
Klíčová slova: Albín Bráf
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Článek byl napsán při příležitosti padesátých narozenin jednoho z nejznámějších českých národohospodářských myslitelů. Shrnuje jeho život a vyzdvihuje jeho zásluhy.

Vlček Tomáš

Prof. Dr. Cyril Horáček
Název: Prof. Dr. Cyril Horáček
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, cedulové bankovnictví, Cyril Horáček
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Stručný medailon sepsaný k příležitosti šedesátých narozenin prof. Dr. Cyrila Horáčka. Uvedeny jsou jeho studijní i pracovní úspěchy a zkušenosti, díla, spojitosti s jeho učitelem Dr. Albínem Bráfem a teorie týkající se zejména agrární a sociální politiky, bytové politiky velkoměst, cedulového bankovnictví a měny.

(Doležalová Alena)

Založení Národohospodářského ústavu při České Akademii v Praze
Název: Založení Národohospodářského ústavu při České Akademii v Praze
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Albín Bráf, Česká Akademie, František Ladislav Rieger, Josef Hlávka, Karel Rieger, Národohospodářský ústav
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Text seznamuje s událostmi, které předcházely založení Národohospodářského ústavu, původně "Ústavu pro zvelebení českého průmyslu". Věnuje se lidem, kteří stáli u jeho zrodu - především Karlu Riegerovi, který v závěti odkázal jistý obnos českému národu a F. L. Riegerovi, jehož napadla myšlenka využít tyto peníze pro založení ústavu, který by lidi naučil podnikat a obchodovat. Autor uvádí, proč ústav vznikl, jak byl financován a jak a kdo byl zvolen do vedoucích pozic.

(Marková Tereza)

Zemřel Albín Bráf
Název: Zemřel Albín Bráf
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Albín Bráf
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt: