SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Naše další hospodářská a sociální politika
Název: Naše další hospodářská a sociální politika
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Československo, Hospodářská situace, hospodářské poměry, hospodářské vztahy, kapitál, obchodní bilance, Podkarpatská Rus, průmysl, Slovensko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v Československu po roce 1938 a je rozdělen do několika podkapitol v nichž jsou popsány hospodářsko-politické vztahy k našim sousedům a hospodářsko-sociální složení obyvatelstva. Dále rozebírá vývoj mezinárodního obchodu a národního průmyslu, při jehož rekonstrukci bude Československo jakožto země kapitálově chudá záviset na úvěrech ze zahraničí. Na závěr článku autor nastiňuje jeden ze zdrojů hospodářských problémů a to ten, že Podkarpatská Rus a Slovensko jsou země spíše zemědělsky založené a kapitálově mnohem chudší a jejich pomalý rozvoj může brzdit hospodářský rozvoj v Čechách.

(Feurich Marek)

Uherské Slovensko a český kapitál
Název: Uherské Slovensko a český kapitál
Autor: Pilát, Rudolf
Klíčová slova: kapitál, Slovensko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Autor je nadšený národohospodář což ve své práci několikrát dokazuje. V úvodu se vyjadřuje k otázce kolonizování Slovenska českým kapitálem a kvalifikovanou pracovní silou. Dále vypočítává důvody, proč by se tak mělo stát a jaké to pro nás bude mít přínosy.
Uvádí i seznam slovenských oblastí se spoustou statistických dat. Dá se říci, že autor se snažil o to, aby si důležití lidé uvědomili, jaké možnosti rozvoje a uplatnění pro český kapitál a pracovní sílu Slovensko skýtá.

Týř Pavel