SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nezaměstnanost
Název: Nezaměstnanost
Autor: Foustka, Břetislav
Klíčová slova: dělník, krize, nezaměstnanost, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Vývoj zejména dělnické nezaměstnanosti je až absurdně přirovnáván k alkoholismu a zločinnosti celé společnosti. Snaží se najít souvislosti v historickém vývoji a kultuře. Příčiny nachází ve zvýšení počtu obyvatelstva, hospodářských otřesech, v přesunu od řemeslné výroby na tovární, vykořisťování pracovní síly (délka pracovní doby) a povaze zaměstnání (sezónní práce). Nalezení prostředků k odpomoci od nezaměstnanosti spatřuje nejenom jako politickou, ale i mravní a sociální otázku celé společnosti. Převrat musí přijít nejenom v novém systému péče o „postižené“, ale také ve spravedlivější a bratrštější společnosti...

Pojišťování dělnictva
Název: Pojišťování dělnictva
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: dělník, pojistná renta, pojištění proti nemocem, pojištění proti úrazům
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1886
   
Abstrakt:

Celá kniha se detailně zabývá otázkou pojišťování dělnictva proti úrazům a nemocem, v níž autor spatřuje jedinou možnost, jak na konci 19. století zabránit sílícímu anarchismu. Statistická data.

(Jireková Markéta)

Venkovská svépomocná společenstva
Název: Venkovská svépomocná společenstva
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: dělník, družstvo, Gothajský kongres, kolatura, Liberalismus, spolky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Levicově zaměřená studie venkovských svépomocných společenstev. Autor si všímá důležitosti těchto společenstev pro tehdejší ekonomiku (odbytové, kapitálové, sociální), v článku podává kompletní ekonomickou analýzu (počet členu, rozvahy) za několik let svého studia dané problematiky.
Částí, která se prolíná studiem, je sociální pohled na otázky dělnické, otázky týkající se venkovského obyvatelstva a dané problematiky vůbec.
Autor si dále všímá bankovní soustavy, analyzuje banky, podává kompletní přehled informací o bankách, ať už jde o legislativní rámec, organizační rámec, tak množství fungujících bank v době provádění studie. Obzvláštní zřetel klade na studie dr...