SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Název: Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: cena peněz, důchody, národní hospodářství, organizace, podnikatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: bursovní obchody, cena, dělba práce, důchody, investice, kapitál, mezní užitek, monopol, národní hospodářství, renta, spotřeba, substituce, trh, výroba, výrobní prostředky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Sanace hornického pojištění
Název: Sanace hornického pojištění
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: důchody, hornické pojištění, sanace, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Tento článek se zabývá vzrůstající neschopností financovat nároky horníků při plnění povinného pojištění. Hrazení pouze ze strany zaměstnavatele a horníka je nedostačující k pokrytí veškerých plateb důchodů horníků, vdovských či sirotčích důchodů. První návrh sanace hornického pojištění ještě zachovává samostatnost hornického pojištění při krácení nároků asi o třetinu. Další možné řešení spočívá na spojení hornického pojištění s pojištěním sociálním, avšak v tomto případě by nebyly zachovány veškeré výhody plynoucí z pojištění, a to již zmíněný vdovský důchod nebo zdravotní pojištění.

(Vokurková Lucie)