SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933
Název: Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933
Autor: Šourek, Antonín
Klíčová slova: deflace, devalvace, platební bilance, saldo, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor článku se zabývá devalvací československé měny, nástrojem k vyrovnání domácí cenové hladiny na úroveň cenové hladiny světové, jako méně tíživého prostředku než je deflace. Obchodní bilance je nejdůležitější položkou československé platební bilance. Zmiňuje vyhlídky zahraničního obchodu, účinky měnového opatření zejména na vývoz
československého zboží, ale i nezáměrný účinek – usnadnění vývozu – vede samočinně ke ztížení dovozu. Omezení mezinárodního obchodu vidí v platebních potížích jednotlivých zemí, zejména v roce 1933 a 1934 a  na základě výroční zprávy Národní banky rozděluje čsl...

Související autoři

více o hledání