SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československo uprostřed hospodářství světového
Název: Československo uprostřed hospodářství světového
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: konjunktura, světové hospodářství, Výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku obecne skúma postavenie ČSR v úseku konjunktúrneho vývoja a poukazuje na nutnosť novej priemyselnej politiky.

(Vyoral Martin)

Dnešní stav světového hospodářství
Název: Dnešní stav světového hospodářství
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: expanze, hospodářský cyklus, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor článku srovnává světové hospodářství roku 1937 s předchozími lety od světové hospodářské krize z roku 1929 a dochází k závěru, že bezpochyby docházelo ke zlepšení.
 

(Kolařík David)

Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Název: Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: domácí výroba, Ekonomická soběstačnost, hospodářská politika, protekcionismus, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Kniha popisuje ideu hospodářské soběstačnosti z pohledu různých ekonomů. S výjimkou Adama Smithe, který byl zastáncem specializované výroby a dělby práce, všichni citovaní ekonomové považují soběstačnost za ideál národní ekonomiky. Autor v závěru uvádí také různé metody ochranářské politiky.

(Čurdová Ivana)

Nové hospodářství
Název: Nové hospodářství
Autor: Munk, František
Klíčová slova: akciová společnost, kartel, liberalismus, průmysl, reklama, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Kniha popisuje změny světa a hospodářství, probíhající v meziválečném období.  Projevují se zejména vzrůstem jeho dynamičnosti, zaváděním poznatků vědy do hospodářství a s tím souvisejícím rozvojem hromadné výroby i obchodu.

(Dušátková Klára)