Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu

Autor: Bráf, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: Německo, pojišťování, Rakousko
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Odlišnost dvou pojišťovacích systémů v Německu a Rakousku můžeme znázornit na míře rozvinutosti (v Německu na vyšší úrovni) a stupni mravní kázně (u nás se „žije lépe“, ale kvetou zde hospody a jiný přepych). Vydání zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků v Rakousku bylo spíše splátkou sociálně politického dluhu. Tento zákon byl vydán z několika důvodů, vyvolávajících dnes sociální otázky. Pro úředníky je charakteristická větší míra vzdělanosti (delší školní docházka), která je potřebná k výkonu zaměstnání. Opatření vdov a sirotků musí být vyšší ve srovnání s námezdními dělníky (školní docházka dětí bývá kratší a ženy jsou zvyklé na práci). Mzdy jsou oproti ostatním zaměstnáním příznivější, proto můžou náklady nést zaměstnavatel i zaměstnanec bez problémů a bez státního příplatku. Při srovnání poměrů s Německem se opět dostáváme do nevýhody. Vrstvy, které se u nás dostanou do pensijního pojištění, jsou v sousední zemi již dávno zahrnuty i v povinném invalidním nebo starobním pojišťování.
Snahy o samostatné a dobrovolné pojištění či jiné zabezpečení soukromých úředníků nebyly úspěšné. Lidé raději investují do kapitálu, kde vidí větší budoucí a hlavně současnou hodnotu, i když ve srovnání s pojištěním to nemusí být pravda. Data získávaná jako vedlejší produkt pojišťování poslouží pro další rozvoj programů na podporu nezaměstnaných. Zároveň vyčteme věkové rozložení lidí hledajících práci a skutečnost, že starší lidé shánějí hůře novou práci.
Významný rozdíl je ve výpočtu výše důchodu, který se v Německu vypočítá procentním úhrnem z posledního platu (předpokládá se, že je nejvyšší). Na rozdíl od Rakouska, kde se zavedly třídy s výší platu a odpracovanými roky (analogii můžeme spatřovat dnes u důchodového zákona v Čechách). Podle počtu roků v jednotlivých platových třídách se vypočítá důchod – z těchto čísel vyjde mnohem menší výše důchodu než v Německu. Za uvedených podmínek se provádí i výpočet vdovského a sirotčího důchodu.

Skala Jakub

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání