Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Česká akademie, deflace, dvojitá měna, emise, Hlávka Josef, mincovní soustava, náprava měny, Národohospodářský ústav, státovky, stříbrná měna, stříbro, Wiehl Antonín, zlatá měna
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské. Praha:Vesmír. 1923, s. 197. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vesmír
Rok: 1923
Rozsah stran: 197
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

BRÁF, A. Hlávka a Wiehl.In Albín Bráf Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s. 169-178
Autor rozebírá poslední vůle Josefa Hlávky a Antonína Wiehla, kteří se rozhodli poskytnout finanční podporu českým a slovenským vědcům a umělcům. Výnos z Hlávkovy nadace má být rozdělen mezi Českou akademii, Národohospodářský ústav a Studentské koleje v poměru 58,5:20:21,5. Výnos z Wiehlova fondu má být každoročně stejnými částkami rozdělen na podporu výzkumů v oboru přírodních věd a na podporu technických vynálezů Čechů a Slováků.

Svatošová Simona

BRÁF, Albín. O nápravě naší měny. In  Albín Bráf - Život a dílo. Díl druhý: Výbor statí z nauky národohospodářské. Praha: Vesmír, 1923, s. 143-197
Autor se zabývá nutností nápravy rakousko-uherské měny, ke které dle něj došlo z důvodu nadměrné emise státovek během válečných dob a také z důvodu zvýšené těžby stříbra. Nutnost nápravy považuje za široce akceptovanou skutečnost, existují ovšem rozpory ohledně způsobu provedení. Vzhledem k cenové nestabilitě stříbra považuje za nejrozumnější cestu zlaté měny a zachování domácí mincovní soustavy. Množství zlata v mincích by se mělo podle jeho názoru odvíjet od reálné hodnoty oběživa. Je ovšem nutné podniknout kroky proti možným spekulacím s touto hodnotou.

Kamarád Martin

 

(více autorů)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání