Albín Bráf

Fotografie: Bráf, Albín
Datum narození : 27. únor 1851
Místo narození : Třebíč
Datum úmrtí : 1.červenec 1912
Místo úmrtí : Roztoky u Prahy
Počet knih v BE : 9
Počet článků v BE : 10
Přečti si

Almužna a mzda

Bráf, Albín

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Přečti si

Břímě, které se dá zmenšit. Slovo k rolníkům a jejich přátelům.

Bráf, Albín

Albín Bráf se prostřednictvím těchto listů, které mají agitační charakter, snaží pomoci rolníkům s konvertováním jejich dluhů a popisuje možnosti snížení úrokových sazeb. Knížka se skládá z pěti částí – Úvod; Úrokové sazby dluhů knihovních; Zákonná povzbuzení ke konversím dluhů knihovních; Posavadní výsledky; Náprava. Kniha obsahuje informace o stavu zadlužení v Čechách v letech 1881-1894 (úrokové sazby, výše konversí, mnohé rozčlenění dluhů).

(Hradečná Anna)

Přečti si

Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací

Bráf, Albín

Albín Bráf v první části knihy nastiňuje základní výklad tehdy platného domovského zákona z roku 1863 a statistická data pro jednotlivé rakouskouherské země, a na jejich základě obhajuje doporučení ke změně tohoto zákona. V druhé části knihy se autor zabývá znovu obnovenou společenskou potřebou vyřešit starý nešvar, kterým je žebráctví a tuláctví. Společnost si žádá zřízení donucovacích pracoven, které provázejí mnohočetné nejasnosti, počínaje náklady na zřízení až po jejich represivní a polepšovací funkci.

(Jůzová Marie)

Přečti si

Finanční věda

Bráf, Albín

Finanční věda je kniha, respektive učebnice, napsána psacím písmem jako rukopis a ukazuje názory a představy profesora Bráfa na finanční hospodaření státu. Vymezuje základní pojmy spojené s hospodařením státu a směřuje až k podrobnému rozdělení a vysvětlení daní.

(Boček Jan)

Přečti si

Finanční věda

Bráf, Albín

Psána psacím písmem s občasným podtržením důležitých pasáží nám tato kniha odhaluje Bráfovy představy o fungování státu z pohledu financí. Od vymezení základních pojmů jako veřejné hospodářství, normální míry výdajů, či nepřímé daně postupuje dál. Dívá se na příjmy a výdaje státního rozpočtu a snaží se nalézt cesty, kterými docílit co nejlepšího rozdělení státních příjmů. Největší část knihy je pak věnována daním a s tím spojeným zamyšlením, proč by kdo měl platit právě onu daň a za jakým účelem má ona být využita. Bráf se občas odvolává na jiné významné osobnosti ekonomického myšlení, nebo jejich díla ve snaze nalézt objektivní řešení, které by se dalo aplikovat globálně...

Přečti si

H. Schulze – Delitzsch a záložny české

Bráf, Albín

Řeč na počest památky Schulze-Delitzsche Bráf připomíná Schulzovu (1808-1883) celoživotní práci, která napomohla vzniku pomocných společenstev a záložen v Německu. Popisuje problém nevýhody malých podniků před velkými se značným kapitálem. Právě tyto nevýhody se z velké části podařilo odstranit díky Schulze-Delitzschovým záložnám. V závěru knížky zde Albín Bráf popisuje rozmach těchto záložen také v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Přečti si

Národohospodářské potřeby české

Bráf, Albín

Jedná se o přepis přednášky dr. Albína Bráfa z roku 1904. Dr. Bráf se ve své přednášce zabýval hospodářským zaostáváním v českých zemích oproti jiným národům, ve srovnání s českým národním obrozením na poli jazyka, kultury a politiky.

(Mahdalíčková Lenka)

Přečti si

O studiu věd sociálních

Bráf, Albín

Řeč na sjezdu teologů v roce 1902, určená především mladému kněžstvu, jež se zajímá kromě teologie nově i o sociální vědy. Zabývá se základními rysy sociální vědy, její metodou a již tehdy kritizovaným normativním charakterem společenských věd

(Jůzová Marie)

Přečti si

Příbytečné poměry velkých měst rakouských se zvláštním zřetelem ku Praze a předměstským obcem

Bráf, Albín

Sepsaná přednáška Albína Bráfa, kterou měl 7. července 1895 na paměť 25-letého trvání městské statistické komise Pražské. Uvádí jednotlivá čísla, jak si stojí největší a nejdůležitější pražská města a ostatní města v rakousko-uherské monarchii ve věci bytové. Odpovídá na otázky, jaké jsou druhy domů  v jednotlivých městech (tj. kolika podlažní), jaká je úroveň bytná, kolik lidí žije v jednotlivých pokojích podle statistiky, co je třeba zlepšit. Srovnává i minulá období. Rozvádí Prahu podle jednotlivých měst a i ji konkrétně srovnává.

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání