Finanční věda

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: daně, daně obchodové, dluh, finance, finanční hospodářství, finanční soustava, finanční věda, nepřímé daně, poplatky, přímé daně, rozpočet, spotřební daň, subjektní daně, výnosové daně
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Finanční věda : (Přednášek o národním hospodářství) část III. Praha:Fr. Stříbrský. 1900, s. 480. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Fr. Stříbrský
Rok: 1900
Rozsah stran: 480
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Finanční věda je kniha, respektive učebnice, napsána psacím písmem jako rukopis a ukazuje názory a představy profesora Bráfa na finanční hospodaření státu. Vymezuje základní pojmy spojené s hospodařením státu a směřuje až k podrobnému rozdělení a vysvětlení daní.

(Boček Jan)

Hodnocení:

Na začátek bych chtěl říci, že jsem rád, že už na přelomu 19. a 20. století při začlenění českých zemí do Rakouska-Uherska u nás vznikaly takto podrobné knihy o financích, respektive o hospodaření státu, které se dá uplatnit a uplatňuje se dodnes. Když jsem knihu poprvé držel v ruce, byl jsem nemile překvapen hned z několika věcí. První bylo datum vzniku knihy a to rok 1900, přičemž jsem tušil, že český jazyk se za dobu trochu změnil. Druhou nepříjemností bylo psací písmo, kterým je kniha napsána a s tím spojený počet stran. Nicméně musím říci, že písmo se nakonec čte dobře a hlavně je úžasné vidět, kolik dalo práce ten původní originál ručně napsat. A ani s archaismy to není tak hrozné. Tím, že je celá kniha vytvořena jako učebnice, je i velice přehledná a tomu pomáhají i zdůraznění důležitých pojmů nebo řadění do několika dílů, hlav či částí.

V knize je nejprve nastíněno několik pojmů týkajících se příjmů a výdajů státu. Od těchto základních pojmů o hospodaření státu se kniha přesunuje na nejdůležitější a nejrozsáhlejší oblast informací. Touto oblastí jsou daně. Nejdříve nám jsou sděleny základní informace o daních a následuje podrobné rozčlenění, a také popis využití jednotlivých daní. Základní rozdělení je na daně přímé a nepřímé, které se ještě dále dělí. Závěrem nám kniha ještě předává informace o státním dluhu. Jelikož je kniha koncipována jako učebnice, je zde vše podrobně vysvětleno. Taktéž profesor Bráf poukazuje na názory jiných ekonomů, například Adama Smitha. V této knize je tedy rozepsáno fungování státu a jeho složek z pohledu financí.

Ještě je důležité upozornit na to, že tato kniha je opravené vydání autorizované. Rozdílů od původního vydání je tu celá řada, ale všechny jsou pouze v rámci přidání jednoho nebo více slov. Příkladem může být, že v původní verzi bylo na straně 26 ve čtvrtém řádku slovo „ty“, bylo však nahrazeno slovy „ta zase“. Dalším příkladem může být doplnění číslování na straně 239. Změny jsou tedy menšího rozsahu a většinou jsou spíše kosmetické.

Můj názor je tedy ten, že ji mohu bez problémů doporučit.

(Boček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání