Karel Maiwald

Datum narození : 3. říjen 1902
Místo narození : Oslavany
Datum úmrtí : 18. srpen 1970
Místo úmrtí : Londýn, Británie
Počet knih v BE : 5
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Finální nexus v mechanismu směnného společenství

Maiwald, Karel

Práce zabývá mechanismem směny. Kromě definování směny zde autor na základě teleologické teorie hodnotí některé názory Karla Engliše, které Engliš zaznamenal ve svém díle „Národní hospodářství“. Maiwald dochází k závěru, že neodpovídají teleologickým předpokladům, tedy vztahu prostředku a účelu.

(Bartolomová Lucie)

Přečti si

Hospodářsky život a úvěr

Maiwald, Karel

Kniha přímo reaguje na celosvětovou hospodářskou krizi a snaží se ukázat, že nám přinesla i něco dobrého. A to zejména v názoru na otázky měnové a úvěrové, zejména pak v oceňování významu veřejných investic. Dále se snaží ukázat úvěr jako klíč k uvedení potencionálních sil hospodářství do pohybu.

(Rosocha Filip)

Přečti si

Mezery teologické teorie národního hospodářství

Maiwald, Karel

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)

Přečti si

Národohospodářská theorie

Maiwald, Karel

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Přečti si

Pracovní důchody, výroba a spotřeba

Maiwald, Karel

Pojednání o vzrůstající produktivitě a s ní související nadprodukce. Je zde řešen vztah výroby a spotřeby ve spojitosti s poruchami nabídky (ve výrobě) a s poruchami na straně poptávky, které mají dvě příčiny: růst spotřeby nebo investiční činnosti. Závěrem jsou navržená řešení, jakým způsobem lze usměrnit zvýšený proud výroby.

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání