SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského
Název: Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: demografie, Ekonomická teorie, ekonomické definice, učebnice ekonomie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Tato kniha má formu učebnice ekonomie. Definuje ekonomické pojmy jako jsou potřeby, statky, hospodářské subjekty. Popisuje vývoj ekonomické teorie a definuje vědu národního hospodářství a její úkoly. Zabývá se také demografickými otázkami jako je na příklad počet a rozmístění obyvatelsta, porodnost, sňatečnost, úmrtnost, k nimž přidává statistiky z přelomu 19. a 20. století.

(Gawthorpe Kateřina)

Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Název: Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: ekonomická teorie, epistemologie, hospodářská nauka, noetika, teleologie, teorie poznání, vědecké poznání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Zdařilé teoretické budování národohospodářské nauky založené na obecné teorii poznání, v jejíchž základech stojí teleologická nauka.
Jedná se o velmi teoreticky zaměřený spis. Loevenstein se nepouští okamžitě do konstrukce ekonomické teorie, ale k tomuto tématu se snaží dostat nepřímo. Nejdříve se pokouší vybudovat základy a možnosti vědeckého poznání obecně, na jehož principy teprve aplikuje poznání hospodářské nauky.

(Janda Pavel)