SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Marxův názor na dějiny a socialism
Název: Marxův názor na dějiny a socialism
Autor: Modráček, František
Klíčová slova: Bernstein, družstvo, Engels, kapitál, Kautský, Marx, socialismus, znárodňování
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Autor ponúka pohľad na spoločnosť a jej rozbor v kontexte Marxových názorov a ideológie. Po postupnom predstavení základných pilierov a analýze v súdobej spoločnosti prichádza na záver publikácie kritika ideológie a dokazovanie chzbnosti predpokladov.

V úvode publikácie je predstavený pohľad na socializmus z pohľadu boja versus budovania. Kľúčovým cieľom je emancipácia nižších vrstiev a s tým spojené osvojenie si čo možno správneho názoru na spoločnosť. Ideál socializmu je dosiahnutie všeobecnej slobody a rovnosti blížiaci sa anarchistickému ideálu. Kapitola pokračuje úvahami o súdobej spoločnosti a porovnávanie zmýšľania marxistického, anarchistického a demokratického...

O maloživnostenském úvěru
Název: O maloživnostenském úvěru
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstvo, maloživnostenský úvěr, směnka, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Článek se zabývá úvěrem a to hlavně úvěrem maloživnostenským. Uvádí chybné řešení těchto úvěrů a navrhuje řešení. Dále se zabývá státními zásahy, které by měly odstranit nedostatky v oblasti úvěrnictví.

(Vejtrubová Zuzana)

Venkovská svépomocná společenstva
Název: Venkovská svépomocná společenstva
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: dělník, družstvo, Gothajský kongres, kolatura, Liberalismus, spolky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Levicově zaměřená studie venkovských svépomocných společenstev. Autor si všímá důležitosti těchto společenstev pro tehdejší ekonomiku (odbytové, kapitálové, sociální), v článku podává kompletní ekonomickou analýzu (počet členu, rozvahy) za několik let svého studia dané problematiky.
Částí, která se prolíná studiem, je sociální pohled na otázky dělnické, otázky týkající se venkovského obyvatelstva a dané problematiky vůbec.
Autor si dále všímá bankovní soustavy, analyzuje banky, podává kompletní přehled informací o bankách, ať už jde o legislativní rámec, organizační rámec, tak množství fungujících bank v době provádění studie. Obzvláštní zřetel klade na studie dr...

Zádruha
Název: Zádruha
Autor: Wanklová, Madlenka
Klíčová slova: Družstvo, národní řemesla, Zádruha
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Podtitul označuje Zádruhu jako družstvo k povznesení lidového průmyslu, hlavně uměleckého. Článek jest uveden poetickou předmluvou signovanou O. V hlavní části popisuje autorka okolnosti založení spolku, překonávání obtíží a zaměření Zádruhy na lidová, tradiční řemesla ve snaze o pozvednutí zájmu českého lidu o tradici a o posílení národního cítění.

Olekšák Petr

Zkušenosti nabyté s jednotlivými druhy svépomocných družstev živnostenských
Název: Zkušenosti nabyté s jednotlivými druhy svépomocných družstev živnostenských
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: družstvo, podnikání, sdružení, živnostník
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Výdělková a hospodářská družstva jsou organizacemi, které se zabývají tříděním kapitálu a osobních sil za různými hospodářskými účely. Cílem těchto organizací je vyzbrojit jednotlivé živnostníky pro boj s velkými podnikatelskými subjekty. Sdružování živnostníků má pomoci usnadnění odbytu, úvěru a organizaci výroby.

Růžičková Zuzana