SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský podklad ženské otázky
Název: Hospodářský podklad ženské otázky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Pracovní právo, Šovinismus, Trh práce, Vzdělání, Ženská otázka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Podle autora svobodné ženy usilují o přístup ke vzdělání, aby se mohly zapojit do úřednických profesí. Protože je cena jejich práce nižší než cena práce mužovy (mají nižší životní náklady), snižují na trhu celkovou cenu práce. Aby muž uživil rodinu, vhání pak do práce i svou ženu a děti. O škodlivosti zapojení žen do práce svědčí zákonodárství, které ženskou práci upravuje. Vdané ženy musí zůstat s rodinou, aby neohrožovaly její mravní vývoj.

(Běláčková Vendula)

Náš problém nezaměstnanosti
Název: Náš problém nezaměstnanosti
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, statistika, trh práce, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Nezaměstnanost: studie o hospodářské politice proti průmyslové nezaměstnanosti
Název: Nezaměstnanost: studie o hospodářské politice proti průmyslové nezaměstnanosti
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: nezaměstnanost, politika proti nezaměstnanosti, příčiny nezaměstnanosti, sociální politika, trh práce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Jedná se o knihu učebnicového typu. Pojednává o nezaměstnanosti jako takové, jejích příčinách a účincích. V druhé polovině knihy se zabývá politikou proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanost uvádí také v souvislosti s ostatními politikami (daňovou, mzdovou, ziskovou, konjunkturní, pojišťovací). Veškeré návody a rady pro politiku proti nezaměstnanosti ukazuje na příkladech, hlavně ze zahraničí - Anglie, USA. Velmi často cituje zahraniční ekonomy. Součástí knihy jsou i statistické údaje související se zaměstnaností.

(Syrochmanová Hana)

O konjunkturní průkaznosti Čsl. statistik trhu práce
Název: O konjunkturní průkaznosti Čsl. statistik trhu práce
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: migrace, Nezaměstnanost, trh práce
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Článek se zabývá nezaměstnaností, která nastala po nástupu četnější mladé generace do pracovního procesu. Na datech, zobrazujících nezaměstnanosti a pohyby obyvatelstva, ukazuje autor výkyvy posledních let. Autor se detailně věnuje každé vzniklé situaci na trhu práce, vyjmenovává vlivy, které působí na nezaměstnanost a přidává také odůvodnění, proč k tomu došlo.

(Škodová Ivana)