SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Finanční a hospodářská politika Československa do konce r. 1921
Název: Finanční a hospodářská politika Československa do konce r. 1921
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: daně, dluh, finance, finanční politika, hospodářská politika, rozpočet
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

V knize jsou zachyceny nejdůležitější problémy poválečného Československa. Řeší se zde finanční a hospodářské jevy poválečného státu, politická práce a smýšlení té doby s přihlédnutím na psychologický stav Evropy. Válka zničila výrobní prostředky, rozvrátila stabilitu měn. Vymizela pracovitost a úspornost ve výrobě i spotřebě, každý si navykl na veliká čísla, k nimž vedla znehodnocená měna. Rašín toto „dědictví“ určil jako první úkol, se kterým by nově vzniklé státy i státy válkou jen zasažené měly bojovat...

Finanční politika království českého
Název: Finanční politika království českého
Autor: Pilař, Josef
Klíčová slova: finanční politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Na úvod článku je popsáno, jak si stojí finanční politika v českém království. Protože je v kritickém stavu, zabývá se v článku nápravami, jakým způsobem přispět k trvalé nápravě zemských financí. Také upozorňuje na to, že dokud v rakouských zemích a především v českých zemích nezavládne politický a národní mír, není možné se z finanční krize dostat. V další části článku třídí veškeré zemské výdaje a příjmy a zabývá se otázkou spořivosti. Na závěr popisuje daně, které by mohli napomoci vyšším příjmům.

Kateřina Sobotková

Tři roky finanční politiky
Název: Tři roky finanční politiky
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daně, deflace, Finanční politika, hospodářská politika, měna, rozpočet, státní dluh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Jedná se o stručnou charakteristiku hospodářské politiky od konce roku 1925 až po rok 1928. Engliš se nejpodrobněji zabývá problémy: řešení projevů deflace z roku 1925, ustálení měny, snížení nezaměstnanosti a zároveň zvýšení platů a to vše převážně pomocí pobídek pro firmy. Mezi další témata patří především konsolidace státního rozpočtu, celková restrukturalizace a snížení nákladů státu.

(Bejdová Markéta)