SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Název: Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: deflace, kapitalismus, komunismus, racionalizace, světová krize
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor v úvodu nejprve poznamenává, že krize není způsobena  nedostatkem statků, ale nedostatkem organizace. Nezkoumá ji ani z pohledu kapitalistického, ani z pohledu komunistického, ale logicky a nestranně.
Příčiny krize jsou v kapitalistickém systému racionalizace (technický pokrok) ve spojení s vadnou distribucí statků. V komunistickém systému je to naopak špatnou produkcí...

Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Název: Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: ekonomika, obchod, průmysl, světová krize, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kniha je souborem tří článků, které se zaměřují na přiblížení tématu ekonomické krize čtenáři. Každý z příspěvků se zaměřuje na různé téma týkající se krize: první z nich vysvětluje příčiny, které ji způsobily, druhý - důsledky a třetí se věnuje možným řešením a zamezení podobným jevům v budoucnosti.

(Kashapov Timur)