Podstata nynější krise státních financí

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: daně, deflace, dluh, krize, nezaměstnanost, racionalizace, schodek
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Podstata nynější krise státních financí. Obzor národohospodářský XXXVII. (1932). Praha:J. Otto. 1932, roč. XXXVII., s. s. 729-765. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1932
Ročník: XXXVII.
Rozsah stran: s. 729-765
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor považuje za příčiny krize státních financí (v r. 1932) především deflaci a hospodářskou krizi. Provádí analýzu příčin a souvislostí, přičemž tvrdí, že řešení deflačního schodku je možné pouze pomocí deflace výdajů, nikoliv prostřednictvím nových daní či redukcí státních úkolů. Naopak snížení příjmů státu v důsledku krize navrhuje řešit pomocí racionalizace výdajů popřípadě restrikcí státních účelů. Související nezaměstnanost a s tím spojené zvýšené státní výdaje řeší prostřednictvím přímých i nepřímých důchodových daní. Ve druhé polovině článku polemizuje s kritiky své politiky, kdy obhajuje své kroky vedoucí ke stabilizaci daňové i finanční soustavy či snahy o reformu školství, čímž se snaží vyvrátit názory, že obezřetnějším hospodařením bylo možné předejít kritickému stavu státního hospodářství.

(Rovný Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání