Karel Uhlig

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 12
Přečti si

Cesta krisí, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

V tomto článku je autorem rozebírán smysl a účel konjunkturního zpravodajství, zejména je zdůrazněna velká důležitost jeho pochopení od čtenáře. Uhlig popisuje, že konjunkturní zpravodajství vychází k indexu výroby, který je ale neúplný a nedává tak přesný stav, ve které fázi krise se podniky nacházejí. V závěru čtenářům prostřednictvím grafu ukazuje na zpoždění skutečného cyklu oproti cyklu indexu výroby a předkládá čtenáři v bodech vodítka pro správné pochopení konjunkturního šetření.

(Šimek David)

Přečti si

Československo uprostřed hospodářství světového, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor v článku obecne skúma postavenie ČSR v úseku konjunktúrneho vývoja a poukazuje na nutnosť novej priemyselnej politiky.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Konjunktura – obchodní bilance – platební bilance, In: Obzor národohospodářský XXXII. (1927)

Uhlig, Karel

Autor popisuje vývoj konjunktury v Československu v letech 1924-1927. Srovnává situaci okolními státy, hlavně Německem, zabývá se vývojem platební bilance a jiným vývojem v různých odvětvích.

(Štegmann Tomáš)

Přečti si

Krise československého bavlnářského průmyslu ve světle mezinárodního šetření konjunkturního, In: Obzor národohospodářský XXXII. (1927)

Uhlig, Karel

Autor se zabývá příčinami krize v jednom z nejvýznamnějších odvětví Československa té doby. V článku kromě analýzy rozebírá i možná řešení a v tomto odvětví vidí příležitost k velkému kroku nejen pro podnikatele, ale i pro stát. Vyjmenovává nejdůležitější reformy, které je nutno ihned provést, aby bylo bavlnářský průmysl možno zachránit.

(Štegmann Tomáš)

Přečti si

Náš problém nezaměstnanosti, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Náš zahraniční obchod po devalvaci Kč, In: Obzor národohospodářský XXXIX. (1934)

Uhlig, Karel

Jak autor článku uvádí, účelem devalvace měny bylo podle zákonodárce vyrovnání rozdílu mezi kupní silou koruny na domácím a zahraničním trhu. Autor podrobně popisuje směr a rozsah vývozu po tomto monetárnímu zásahu, a to vzestup vývozu do Německa a pokles vývozu hlavně do clearingových zemí střední Evropy (vývozu na úvěr). Pokles cen čsl. zboží ve zlatě sice podněcuje levnější vývoz a soutěživost, nicméně ceny dovážených surovin stouply více než poklesly ceny vyvážených hotových výrobků. V závěru se snaží nastínit možný budoucí vývoj.

(Vokurková Lucie)

Přečti si

O spotřebě v Československu, In: Obzor národohospodářský XXXII. (1927)

Uhlig, Karel

Autor se zabývá nedostatečným měřením spotřeby a tím špatnými možnostmi určení množství různého průmyslu. Zároveň argumentuje, že se tak dá zjistit i kulturní úroveň v Československu. Už v té době si článek všímá rozdílu mezi úrovní východu a západu, hranice probíhá právě Československem. Autor apeluje na všechny, že je třeba zvýšit liberálnost hospodářství, aby byl možná další vývoj směrem k vyšší spotřebě.

(Štegmann Tomáš)

Přečti si

Povšechný ráz československé platební bilance, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Uhlig, Karel

Článek nabízí všeobecný pohled na výpočet československé platební bilance v závislosti na bilanci obchodní a uvádí porovnání současného způsobu výpočtu s dříve používaným. Autor předkládá domněnku, že dosavadní obchodní bilance byly špatně vypočteny, poněvadž se neuvažovalo zušlechťovací řízení, díky kterému jsou výpočty daleko přesnější. Dalším zmiňovaným problémem výpočtu je kolísající koruna, proto autor navrhuje, aby výsledky byly přepočteny na zlatý dolar, a to v jeho předválečné hodnotě...

Přečti si

Státně politický význam průmyslu a vývozu, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor opisuje význam priemyslu a jeho výhody a porovnáva ho s medzinárodným rozhľadom o priemysle. Následne autor poukazuje na potrebu zvýšenia podpory výroby a vývozu.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Světový vzestup velkoobchodních cen, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor opisuje v článku cenový vývoj Anglicka, Nemecka, Francúzka, USA, ČSR a Japonska v rokoch 1920 až 1936. Predpokladá, že naďalej potrvá vzostupný cenový pohyb.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Vývoj mezd v Československu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

Popisuje kupní sílu mezd v letech 1929-1936. Poukazuje na vývoj nominálních i reálných mezd. Ukazuje mezinárodní srovnání a graficky srovnává pokles spotřeby statků v Československu.

(Slezáková Kateřina)

Přečti si

Zahraniční obchod Československa a jeho budoucnost, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

Pojednává o nutnosti vývozu a porovnává zahraniční obchod před a po válce. Zahraniční obchod pomáhá k hospodářské nezávislosti státu.

(Slezáková Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání