SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Národní hospodářství na pražské universitě
Název: Národní hospodářství na pražské universitě
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Bráf Albín, Buček Josef Ignác, Hasner Leopold, Jonák Ebehard Kopetz, Martin Adolf Kopetz, národní hospodářství, politická ekonomie, pražská univerzita, Richter Tomáš, Univerzita Karlova, Václav Gustav
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku chronologicky jmenuje profesory politické ekonomie na pražské univerzitě (jak byla obsazena katedra politické ekonomie) počínaje od Václava Gustava Kopetze až do roku 1924.

(Sedlická Monika)

Stolice věd právních a státních na české vysoké škole technické v Praze
Název: Stolice věd právních a státních na české vysoké škole technické v Praze
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Bráf Albín, Česká vysoká škola technická v Praze, Gruber Josef, Jonák Eberhard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Autor v tomto textu popisuje historii výuky práva a národního hospodářství na české vysoké škole technické v Praze. Postupně jsou podrobně představeni všichni přednášející těchto předmětů. Popisuje komplikace dr. E. Jonáka a následně jeho žáka dr. A. Bráfa se získáním odborné profesury. Teprve dr. J. Gruber se stává řádným profesorem věd právních a státních na české vysoké škole technické v Praze

(Franek Ondřej)

Související autoři

více o hledání