Josef Macek

Fotografie: Macek, Josef
Datum narození : 13. září 1887
Místo narození : Krumpach u Zábřehu na Moravě
Datum úmrtí : 19. únor 1972
Místo úmrtí : Vancouver, Kanada
Počet knih v BE : 12
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Cesta z krise

Macek, Josef

Autor v této knize zachycuje krizi Československého hospodářství způsobenou krachem na Newyorské burze roku 1929. Hodnotí postoje a kroky tehdejší vlády, kterými reagovala na tuto vzniklou situaci a sám navrhuje různé modely řešení. Hlavními ekonomickými důsledky krize byla deflace, problém s odbytem a vysoké úrokové míry. Předními tématy kritiky se stala politická rozhodnutí ve věcech nedostatečných vládních investic, neopuštění pevného poměru koruny ke zlatu, nastavení protekcionalistické politiky, které nedokázali zabránit prohloubení krize a nastolení příznivého prostředí pro „ozdravu“ a „znovunastartování“ naší ekonomiky...

Přečti si

Cesty sebevzdělání: Něco ze zkušenosti žáka a učitele

Macek, Josef

Autor seznamuje čtenáře se způsobem vzdělávání především na vysokých školách před 1. světovou válkou. V jednotlivých kapitolách upozorňuje na nedostatky tehdejšího vzdělávacího systému, které vycházely jak ze zažitých stereotypů dob minulých, tak i profesorů, kteří odmítali nové myšlenky a metody vzdělávání. Vše dokládá na příkladech ze svých vlastních studií práv a filozofie. Autor se přiklání k popularizaci vědy jako způsobu vzdělávání obyčejného lidu a klade důraz na ověřování si teoretických znalostí v praxi místo prostého memorování.
Přehled kapitol:
Kap. 1. Škola není konec ani vrchol vzdělání
Kap. 2. Vzdělávat se značí učit se myslit
Kap. 3...

Přečti si

Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky

Macek, Josef

Autor nám v této knize popisuje zásadní nedostatky našeho hospodářství po převratu roku 1918. Hlavními tématy, které zde rozebírá je otázka mezinárodního obchodu a s tím spojené problémy vysoké cenové hladiny, bytové politiky a myšlenky stávky. Jako hlavní příčinou vysoké cenové hladiny uvádí špatně nastolenou zahraniční politiku, která se přikláněla k protekcionalismu, zavádění ochranných cel, povolovacího řízení a k tzv. „národní soběstačnosti“. Deregulace/regulace nájemného se stala nejožehavějším bodem bytové tísně. Jako jediné možné východisko vidí v požadavku na zvýšení počtu bytů, tudíž že se musí více stavět...

Přečti si

Mravní názory Adama Smitha

Macek, Josef

Kniha pojednává o díle „Teorie mravních citů“ Adama Smitha. Jsou zde předloženy a diskutovány Smithovy názory na etiku.
Obrovský vliv „Bohatství národů“ způsobil, že Adam Smith je znám především jako „otec ekonomie“, kdežto jako morální filosof je již znám méně; přesto ho Macek ve své studii neváhá označit za nejslavnějšího mravouka anglického 18. století – nepřímo tedy klade Smithovo dílo z oblasti etiky např. před díla Johna Lockea či Davida Humea...

Přečti si

Práce, peníze a politika

Macek, Josef

Autor se zabývá stavem československé ekonomiky ve 20. a 30. letech 20. století. Analyzuje řešení důsledků hospodářské krize v tehdejším Československu. Vyvrací mnoho teorií a akcí provedených tehdejšími politiky. Radí a navrhuje dokonalejší léčbu. Zpočátku se zabývá teorií obchodní bilance, jíž samotnou odmítá. Poté se věnuje měnové politice, kde hodnotí hlavně pokusy o ozdravění měny. Zabývá se i tím, co vlastně peníze pro společnost znamenají a co jsou ve své podstatě. Peníze se pak prolínají do sociální části, kde řeší vykořisťování pracovníků.

(Syrochmanová Hana)

Přečti si

Prof. dr. Josef Gruber, 3.XI.1865-3.V.1925: Sociální ústav ČSR památce svého předsedy

Macek, Josef; Štern, Evžen; Žalud, Augustín

Svazek je věnován památce významného českého ekonoma Josefa Grubera. O jeho osobě tu píší např. Josef Macek (Gruberův život), Evžen Štern (o Gruberovi jako o ministru sociální péče), J. Živanský (o působení Grubera v Obchodní a živnostenské komoře pražské). Poslední část je věnována podrobné bibliografii Josefa Grubera.

(Syrochmanová Hana)

Přečti si

Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení

Macek, Josef

Kniha je souborem tří článků, které se zaměřují na přiblížení tématu ekonomické krize čtenáři. Každý z příspěvků se zaměřuje na různé téma týkající se krize: první z nich vysvětluje příčiny, které ji způsobily, druhý - důsledky a třetí se věnuje možným řešením a zamezení podobným jevům v budoucnosti.

(Kashapov Timur)

Přečti si

Svépomoc na poli hospodářském

Macek, Josef

Kniha se zaměřuje, jak už napovídá název, na svépomoc. Svépomocí se zde rozumí takové společenské útvary, v nichž se lidé trpící určitým sociálním zlem sdružují, aby si vlastní silou svoje postavení zlepšili, ale přitom nepoškodili zájem celku. V jednotlivých kapitolách knihy jsou pak velmi srozumitelně popsány jednotlivé druhy svépomoci, a to konkrétně pojišťování, odborové sdružování a družstevnictví.
 

(Frenclová Kateřina)

Přečti si

Účel hospodářské výchovy na střední škole

Macek, Josef

Sbírka kritizuje dobový stav výuky na středních školách, nepraktičnost tehdejší vyučované látky a považuje za nutné, zavést na středních školách nauku o hospodářtví. Dále poukazuje na stavby financované z veřejných zdrojů, kde technice a estetice je dána přednost před hospodárností.

(Valentová Kristýna)

Přečti si

Základy sociální politiky

Macek, Josef

Vysvětlení a analýza jednotlivých zásad sociální politika dle autorova pohledu z meziválečných let. Osvětluje proč je vláda bez sociální politky stějně špatná jako vláda se špatnou sociální politikou.

(Jergon Roman)

Přečti si

Zlatá měna a státovkový dluh

Macek, Josef

Kniha popisuje podstatu zlaté měny a význam státovek v měnové soustavě. Snaží se vysvětlit, že státovky nejsou státním dluhem. Uvádí, co se stalo s měnou „opatřením“ Stálého výboru z roku 1929. Jsou zde uvedeny zákony z tohoto období, které se týkají měnové politiky a reakce Národní banky na tyto zákony.

(Fejfarová Jana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání