SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová
Název: Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová
Autor: Podpěra, Otomar
Klíčová slova: měnová politika, zlatý standard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor popisuje současný vývoj měnové a hospodářské politiky v zemích zlatého bloku v kontextu snah o znovuzavedení zlatého standartu. Jmenovitě analyzuje a na statických datech dokládá kroky Anglie, USA a Německa, které zabraňují znovuzavedení zlatého standartu. V závěru vyvozuje, že nejsou odstraněny všechny bariéry mezinárodního obchodu, aby mohl být zlatý standart znovu zaveden.

(Vávra Jan)

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Měnová politika Říše
Název: Měnová politika Říše
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: fiskální politika, inflace, marka, měnová krize, měnová politika, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V článku autor popisuje problémy měnové politiky Německa po 1. světové válce s hyperinflací a poté podává výčet zásad, na kterých byla založena reforma měnového systému. Je popsán proces zdůvěryhodnění německé marky k zamezení inflace i organizace reformovaného finančního systému Říše. Taktéž se věnuje válečným reparacím a dalším dobovým souvislostem, jako je hospodářská krize z roku 1929. V závěru se autor krátce věnuje dobovému stavu německé měnové politiky.

(Bláha Jan)

Peníze: lidové poučení
Název: Peníze: lidové poučení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: bankovka, centrální banka, měna, měnová politika, mezinárodní obchod, platební styk, směna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Práce se zabývá otázkami směny, peněz a mezinárodního obchodu. Popisuje proces vzniku peněz, bankovek a centrální (cedulové) banky, dále pak fungování mezinárodního platebního styku a československou měnovou politiku 20. let.

(Mádr Pavel)

Práce, peníze a politika
Název: Práce, peníze a politika
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Greshamův zákon, hospodářská krize, hospodářská politika, majetková daň, měnová politika, sociální reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor se zabývá stavem československé ekonomiky ve 20. a 30. letech 20. století. Analyzuje řešení důsledků hospodářské krize v tehdejším Československu. Vyvrací mnoho teorií a akcí provedených tehdejšími politiky. Radí a navrhuje dokonalejší léčbu. Zpočátku se zabývá teorií obchodní bilance, jíž samotnou odmítá. Poté se věnuje měnové politice, kde hodnotí hlavně pokusy o ozdravění měny. Zabývá se i tím, co vlastně peníze pro společnost znamenají a co jsou ve své podstatě. Peníze se pak prolínají do sociální části, kde řeší vykořisťování pracovníků.

(Syrochmanová Hana)

Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Název: Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cedulové banky, měnová politika, mezinárodní obchod, organizace, peněžní a cenová politika, Peněžni teorie, směr deflacionistický a inflacionistický, úroková míra
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)

Zlatý standard
Název: Zlatý standard
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: měnová politika, měnový kurz, zlatý standard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

V první části článku autor popisuje rozdílné pohledy na zlatý standard a celkové neshody v názorech na vývoj měnových kurzů. Dále popisuje dopady různých situací na měnovou a cenovou stabilitu, věnuje se také vlivu hospodářského cyklu na ceny. V závěru článku se autor snaží nastínit možné důsledky návratu ke zlatému standardu.

(Müller Tomáš)